Tipy na výlet

Kolem penzionu vede cyklostezka bílo-modrá, která Vás zavede k rybníkům Výběrač, Malý Smutný, Velký Smutný, Plánský, Velký a Malý Stávek, kde jsou nádherné procházky po hrázi a v podzimním období spojené s velkým množstvím rostoucích hřibů. Dále Vás stezka zavede k pramenům dobré vody a k samotné stáčirně vody. Toto vše najdete do 5 km od penzionu. Dále po stezce můžete dojet do Nových Hradů.

Charakteristika oblasti Třeboňsko

Třeboňsko patří k turisticky nejatraktivnějším oblastem v České republice. Nabízí bohaté kulturní a technické dědictví, které je úzce spjato s tradicí rybníkářství na Třeboňsku. Celkem zde najdete 460 rybníků, které zde byly postupně budovány od poloviny 14. století. Vybrané rybníky a další památky Třeboňska byly nominovány k zápisu do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Příroda a krajina Třeboňska

Rovinatá krajina Třeboňska je unikátní mozaikou mnoha rybníků, rozlehlých borových lesů, vzácných rašelinišť, mokřadních luk a zachovalých toků řek. Tato jedinečná krajina byla díky přítomnosti mnoha cenných přírodních lokalit zařazena do sítě biosférických rezervací UNESCO.

Třeboň

Borovany a okolí

Nové Hrady a okolí

České Budějovice a okolí